Průvodní kupon pro uplatnění 
100 denní garance vrácení kupní ceny

Pokud výrobek nesplňuje vaše očekávání, zašlete jej na adresu: ritual communication s.r.o., Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika. Vrácený výrobek musí být kompletní, nepoškozený, vyčištěný, zabalený
v původním obalu a musí být přiložen originální doklad o koupi s vyznačeným datem nákupu a níže vyplněný kupon.

Kompletní pravidla pro vrácení zboží najdete zde.         Pravidla
Jméno a příjmení

Adresa

Telefon

E-mail

Číslo bankovního účtu pro vrácení kupní ceny převodem

Typ výrobku

Datum nákupu

Důvod vrácení

PRAVIDLA

Jsme si jistí tím, co prodáváme. Odšťavňovače Catler JE4010 a JE4011 jsou výrobky nejvyšší kvality. Pokud by však přesto došlo k tomu, že s výrobkem Catler JE4010 nebo JE4011 zakoupeným v partnerské maloobchodní síti v době platnosti garance nebudete spokojeni, máte možnost jej do 100 dní od nákupu vrátit a my Vám vrátíme kupní cenu.

Pravidla garance:


1. Poskytovatelem garance je dovozce výrobků Catler na český trh, společnost FAST ČR, a.s., se sídlem Praha 10, Černokostelecká 2111, PSČ 100 00, IČ: 26726548.

2. Garance se vztahuje na odšťavňovače Catler JE4010 a JE4011 distribuované poskytovatelem na území České republiky a zakoupené spotřebitelem v partnerské maloobchodní prodejně v době platnosti garance od 1.6.2016 do 31.1.2017. Seznam partnerských maloobchodních prodejen je uveden na internetových stránkách poskytovatele garance www.catler.cz

3. Garance se vztahuje pouze na výrobky zakoupené spotřebiteli. Každý spotřebitel je oprávněn zúčastnit se této garance po dobu jejího trvání pouze 1 x.

4. Výrobky je možné vrátit nejpozději do 100 dní od data prodeje.

5. Spotřebitel uplatní svá práva z garance vyplněním průvodního kuponu a vrácením zboží poskytovateli garance. Vrácené zboží musí být čisté, kompletní a nepoškozené, zabalené v původním obalu a musí být přiložen - vyplněný průvodní kupon, který je přílohou těchto pravidel - originální doklad o koupi a zaplacení kupní ceny s vyznačeným datem nákupu a - potvrzený záruční list Doklady musí být předloženy v originálech, kopie nebudou uznány.

6. Výrobky je nutné vrátit poštou na následující adresu: Ritual Communication s.r.o. , Palackého 75/III, 29001 Poděbrady, Česká republika. Společnost FAST ČR, a.s. a ritual communication s.r.o., neodpovídají za poštou ztracené nebo opožděně doručené balíky, za nekompletní či nečitelné zásilky. Potvrzení o odeslání výrobku poštou není považováno za jeho o doručení společnosti ritual communication. Z tohoto důvodu doporučujeme spotřebitelům zásilku na poště pojistit proti ztrátě.

7. Požadavek na vrácení kupní ceny bude posouzen ve lhůtě 28 dnů od vrácení výrobku. V případě, že požadavku bude vyhověno, bude zákazníkovi vrácena zaplacená kupní cena, avšak max. ve výši průměrné maloobchodní ceny za výrobek ve třech největších maloobchodních řetězcích v ČR, v nichž je výrobek v prodeji. Avšak max. ve výši poskytovatelem garance doporučené maloobchodní ceny výrobků Catler JE4010 a JE4011) Uplatnění požadavku na vrácení kupní ceny spotřebitelem je nabídkou poskytovateli garance na uzavření smlouvy o zpětném odkoupení spotřebitelem zakoupeného výrobku poskytovatelem garance za podmínek uvedených v těchto pravidlech. Vrácení kupní ceny bude realizováno akceptací této nabídky poskytovatelem garance, tj. odkoupením výrobku poskytovatelem garance za podmínek uvedených v těchto pravidlech a zaplacením kupní ceny spotřebiteli. Kupní cena, která je uvedena na dokladu o koupi, bude poskytovatelem spotřebiteli zaplacena na jím udaný bankovní účet nebo poštovní poukázkou na jím udanou adresu.

NAHORU